Gegevens

Naam

Stichting Everhardus Antonius Jansen

Fiscaal nummer

8506.82.253

Contactgegevens

J.M.L. Plante, Kervelstraat 24, 7383 XP Voorst

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: J.M.L. Plante

Secretaris: K. Schoemaker

Penningmeester: E.A.C. Wesselink

Het beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan…

Het beloningsbeleid

Geen. Er worden voor de uitgevoerde activiteiten door de stichting geen vergoedingen verstrekt.

De doelstelling

De stichting heeft ten doel de ondersteuning op landelijk niveau en buiten Nederland van activiteiten op het terrein van armoedebestrijding en de eerbiediging van mensenrechten.

Verslag uitgeoefende activiteiten

In 2012 is aan een stateloos persoon een bijdrage verstrekt in verband met de aankoop van winterkleding en schoeisel.

Een vluchteling uit Afghanistan is in 2013 ondersteund door het bekostigen van een cursus Nederlands.

Een financiële verantwoording

Door de penningmeester