Achtergrond & Visie

Achtergrond

De heer Jansen was tot zijn overlijden op 23 februari 2011 woonachtig aan de Broekstraat 17 te Klarenbeek. Testamentair heeft hij destijds bepaald dat een stichting in het leven zal worden geroepen met als doel de ondersteuning op landelijk niveau en buiten Nederland van activiteiten op het terrein van de armoedebestrijding en de mensenrechten en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk zal zijn in de ruimste zin van het woord. Zijn vermogen heeft hij nagelaten aan de stichting.

Visie

In de strijd tegen armoede en de eerbiediging heeft de stichting als visie de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Everhardus Antonius Jansen

Ouderlijk huis van Dhr. Jansen

Laatste woonhuis van Dhr. Jansen